Bydrift og Opedal lavest

Sist oppdatert den 22. april 2015

Et arbeidsfelleskap mellom Bydrift og Opedal Drift ser ut til å vinne kontrakten for Statens Vegvesen 1202 Stor Bergen etter å ha levert laveste pris under dagens anbudsåpning.

Stor-Bergenskontrakten innebefatter drift og vedlikehold av vei i kommunene Bergen, Os, Austevoll og Osterøy. Veinettet består av 789 kilometer vei, med riksveier, fylkesveier og gang og sykkelveier inkludert.

«Vi er svært fornøyd etter å ha kommet i posisjon for å vinne den» sier prosjektleder Eivind Hope.

Eivind Hope har tidligere hatt ansvar for kontrakten hos en tidligere arbeidsgiver.

«Det var helt fantastisk. Stor-Bergen kontrakten er svært viktig for vår posisjon som en stor aktør i driftsmarkedet. Det betyr mye for alle, ikke bare i distriktet, men hele regionen og Bydrift/Opedal Drift» slår han fast.