Sikret landets største veikontrakt

Sist oppdatert den 1. juni 2015

Bergen Bydrift og Opedal Drift har i samarbeid vunnet landets største driftskontrakt til en verdi av 524 millioner kroner.

«Vi har aldri før signert en større avtale» sier administrerende direktør Thomas Sandland i Opedal Drift.

Sammen med søsterselskapet Bergen Bydrift skal partene ha ansvaret for veivedlikeholdet de neste fem årene i Austevoll, Osterøy, Os og Stor-Bergen.
Må ansette flere

«Kontrakten innebærer forutsigbarhet i en tid med et urolig arbeidsmarked, og vi må heldigvis ansette flere folk i fortsettelsen» sier administrerende direktør Trond Lomsøy i Bergen Bydrift.

For et halvt år siden ble Bergen Bydrift kjøpt opp av KB Vest, som fra før eide Opedal Drift på Voss. Thomas Sandland, som også er styreleder i Opedal Drift, påpeker at tanken bak oppkjøpet av Bydrift nettopp var å kunne gå sammen og konkurrere om betydelige driftskontrakter i denne regionen. Til sammen to andre aktører, Mesta og Risa, konkurrerte om avtalen Bergen Bydrift og Opedal Drift nå har sikret seg.

«Vi skal konkurrere om flere tilsvarende driftsavtaler. Vi har demonstrert at vi kan levere lave priser og i tillegg har vi mye kompetanse på veivedlikehold» sier Sandland.

Trond Lomsøy ser det også som et fortrinn at Bergen Bydrift og Opedal Drift er lokalisert ulike steder i Hordaland.
Variasjon

«Hver for oss hadde vi neppe vunnet dette anbudet, men som arbeidsfellesskap og søsterselskaper står vi sterkt og på nivå med de største aktørene i dette markedet. Vi har kompetanse på vedlikehold i byområder, mens Opedal har den nødvendige erfaringen fra såkalte funksjonskontrakter i distriktene» sier Lomsøy.

Det er et omfattende vedlikehold som skal gjennomføres de neste fem årene, og innebærer grått og grønt, kosting, bosstømming ved holdeplasser, kantklipping og brøyting.

«Veinettet i disse områdene er høyst varierende. Brøyting over Bruvikfjellet på Osterøy må for eksempel gjennomføres med traktor, og illustrerer spennvidden i arbeidet som skal gjøres» sier Bydrift-direktøren.