Verdier

Samarbeid, ærlighet, respekt og ansvar er fire verdier Bergen Bydrift setter høyt og ønsker å ha sentralt i sitt arbeid. Et godt samarbeid med våre kunder og ansatte er avgjørende for at virksomheten skal oppnå ønsket utvikling og vekst. Bergen Bydrift spiller på lag og arbeider mot samme mål – både internt og eksternt.