Fagopplæring

Fremtidens fagfolk og spesialister

Bydrift har gjennom sin lange historie tatt på seg samfunns oppdraget og ansvaret med å gi ungdom fra videregående skoler med yrkesfag mulighet for å ta læretiden og fagbrevet sitt i Bydrift.

Motivasjonen er ikke krav fra myndighetene selv om det hilses velkommen. Bydrift tilbyr læreplasser med den hensikt å rekruttere og bygge opp egne fagfolk som skal representere fremtidens Bydrift.

Bydrift er i dag godkjent opplæringsbedrift innenfor følgende fag:

  • Vei og anleggsteknikk
  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Smedfaget
  • Anleggsgartnerfaget