Bydrift masseutskifter masser fra gammel malingsfabrikk på Markusplassen. Når jobben er gjort, startet NCC arbeidet med å bygge Småpudden.