«Bydrift - varierte dager og godt miljø»

Godt arbeidsmiljø og varierte oppgaver er det beste utgangspunktet for å skape en god arbeidsplass.

Bergen Bydrift er opptatt av medarbeidere som støtter og bryr seg om hverandre, og at alle tildeles interessante oppgaver og faglige utfordringer. Med en slik tilnærming håper vi at medarbeiderne inspirerer hverandre til å være gode kolleger og medmennesker.

Varierte arbeidsoppgaver betyr faglig utvikling og gir karrieremuligheter i bedriften.