Bergen Bydrift tilbyr en rekke  kommunaltekniske  tjenester . Vi vedlikeholder og bygger veier. Vi rydder og holder rent offentlige rom, utformer parkanlegg, legger stein og utfører oppgaver relatert til vann og aløp.

Bergen Bydrift leverer kompetente og punktlige tjenester til offentlige og private kunder.