Vei og utearealer

Bergen Bydrift tilbyr alle tjenester relatert til drift og vedlikehold av vei, samt et spekter av tjenester knyttet til utearealer – året rundt. Vi har faste oppdrag i Bergen, med hovedansvar for Bergenhus og Årstad.

Veidekke og fortau

  • Asfalt
  • Kunstferdig steinsetting 
  • Brostein 
  • Heller og kantstein

Utforming og opparbeiding av utearealer

Forskaling og støping

Renhold

  • Kostebiler, store og små 
  • Spyling
  • Rengjøring av holdeplasser og busskur
  • Grafittifjerning

Veiservice

  • Vedlikehold sommer og vinter 
  • Veibygging