Grøntanlegg og offentlige rom

Bergen Bydrift utfører gartnerarbeid, renhold og vedlikehold i offentlige rom og grøntområder.

Anleggsgartnertjenester

Opparbeiding av skogsveier, grøntanlegg og offentlige rom

Pleie og vedlikehold

Renhold

Beskjæring og trefelling

Oppveksttun og barnehager

  • Kantstokker 
  • Utskiftning av sand og jord 
  • Opparbeiding av uteområder

Montering og vedlikehold av lekeapparater

Gjerdeoppdrag