Vann, avløp og overvannsanlegg

Bergen Bydrift leverer alle tjenester relatert til vann og avløp.

Gravearbeid

Rørlegging og installering av kummer

Reparering av brudd og skader

Vedlikehold av rørledninger

Slamsuging

  • Septikbil
  • Septiktanker 
  • Tømming av sandfang

Beredskap

«No dig»