Boligområder, eiendom og industri

Bergen Bydrift utfører tjenester relatert til privatboliger, boligområder og industrianlegg.

Opparbeiding av tomter

Prosjektering og utførelse av grave- og betongarbeid

Trafikksikringstiltak

  • Fartsdumper
  • Skilting
  • Utforming av veier

Beredskapstjenester

Vaktmesteroppdrag/vedlikeholdstjenester

Teknisk ettersyn

Skadeforebygging, skadebegrensning og skadesanering

Rådgivning