Når du fra kommende mandag ser kostebilene i byens gater, handler det om to ting. I første rekke dreier det seg om miljøet. Dernest skal jo alt være på stell til 17. mai.

Kostebilene skal ut i bygatene og få opp alle grusen. Disse er satt på jobben f.v. prosjektleder hos Bydrift Johnny Drangevåg, kostebilsjåfør Jarle Sæthre, og ingeniørene hos veiseksjonen i Bymiljøetaten, Frode Krydsby og Helene Haugen. (Foto: TOM R. HJERTHOLM)

Kostebilene skal ut i bygatene og få opp alle grusen. Disse er satt på jobben f.v. prosjektleder hos Bydrift Johnny Drangevåg, kostebilsjåfør Jarle Sæthre, og ingeniørene hos veiseksjonen i Bymiljøetaten, Frode Krydsby og Helene Haugen. (Foto: TOM R. HJERTHOLM)

– Tre små kostebiler pluss én stor vil være å se rundt i bygatene 12–15 timers skift. Vi skal være ferdige til 15. mai.

Mindre og mindre salt

Johnny Drangevåg styrer vårrengjøringen hos Bydrift som har oppdraget.

– Og i år begynner vi faktisk to uker tidligere enn vanlig, legger han til.

Bestillingen er det Bergen kommune og byens innbyggere som står bak.

I løpet av vinteren har samme Bydrift sørget for at vi i byens kommunale gater og på fortau har kommet trygt frem.

Men forskjellen fra tidligere år, er at det nå brukes langt mindre salt til vinterdriften enn tidligere.

– Det som nå skal brukes vinterstid i bygatene, er en blanding av singel og salt. Lite grann salt og singel. En sånn miks binder seg litt, og blir derfor liggende enn stund.

Saken fortsetter under bildet

Det har vinteren gjennom vært brukt den mer miljøriktige strøblandingen i gater, på fortau og som her, på gang og sykkelveier. (Foto: ANDERS KJØLEN)
Det har vinteren gjennom vært brukt den mer miljøriktige strøblandingen i gater, på fortau og som her, på gang og sykkelveier. (Foto: ANDERS KJØLEN)

Frode Krydsby på veidriftsiden i Bymiljøetaten har oppskriften klar.

– Denne blandingen strøs på, og den er et resultat av vedtak om at vi skal bruke langt mindre salt enn tidligere, forklarer Krydsby.

Det sterke miljøønsket for vinterdriften kommer fra politisk hold.

– Og «vinterblandingen» har fungert i flere år, mener Krydsby.

Som gammel i gamet husker han andre metoder som var i bruk før.

– Men de var ikke så miljømessig riktige som det som gjøres nå.

Drangevåg og hans mannskaper i Bydrift har i likhet med oss andre, registrert en langt «snillere» vinter enn f.eks. den forrige.

– Absolutt, og vi har vel brukt rundt 30 prosent mindre tid og kapasitet på vinterdriften 2018/2019.

Like fullt ligger mye grus igjen etter vinteren .

– Grusen må opp. Den kan tette til rister og sluker, og ser ikke så bra ut.

Hver 15. april er det normalt slutt på kommunens vinterdrift, men i år kommer våren tidlig – også til Bydrift.

– Regner med få opp 15–20 tonn grus hvert døgn, sier Drangevåg.

Alt som nå skal hentes fra gater og fortau, blir sendt videre til Løvaas maskin AS sitt sorteringsanlegg på Espehaugen.

Permanent anlegg

I 2013 ga Fylkesmannen tillatelse til et midlertidig sorteringsanlegg. Nå er anlegget for lengst blitt permanent.

– Vi leverer 2000 tonn til Løvaas, og to til ti prosent er farlig avfall. 35 prosent vil etter rensing, brukes på nytt. 60 prosent gjenbrukes til i kompostering.

Dette betyr at Bydrift får tilbake mye av grusen til bruk enda en vinter.

Mandag starter vårpussen – 200 kilometer med veier, trapper og fortau skal kostes!

– Vi har en liten bønn til bergenserne: vis hensyn og sjekk skiltene vi setter ut. Vil du ha ren gate/fortau, må du kanskje flytte bilen din.