Asfaltering og veivedlikehold

Bergen Bydrift utfører en rekke tjenester knyttet til asfaltering og vedlikehold av vei både for private og offentlige aktører. Vi kan tilby løpende vedlikehold av veinett samt assistanse ved uforutsette hendelser. Det kan være alt i fra reparasjon av slaghull og flatelapping til andre tjenester som:

 • Sikring av hull og trafikkfarlige dekkeskader
 • Rensk av slukrister
 • Sikring av sluk og rister, kumrammer og lokk
 • Inspeksjon, opprensking og utbedring av stikkrenner og bekkeinntak
 • Reparasjoner på rekkverk og stålkonstruksjoner
 • Fjerning av fremmedgjenstander
 • Vedlikehold av busskur
 • Vedlikehold av kantstein og støttemurer
 • Fjellskjæringer
 • Sikring og utbedring av trapper
 • Fjerning av glass og annen visuell punktforsøpling
 • Fjerning av oljesøl
 • Vedlikehold av skilt og sperringer
 • Beskjæring av trafikkfarlig vegetasjon

I tillegg utfører vi arbeid og vedlikehold knyttet til dekker som brosteinsdekker samt dekker av naturstein, betongstein og betongheller.

Asfaltering av privat vei og gårdsplasser

Å asfaltere gårdsplass og innkjørsel er ofte en praktisk og rimelig løsning. Asfalt gir deg en slitesterk overflate og er tilnærmet vedlikeholdsfritt. I tillegg er det svært enkelt å holde rent ved hjelp av enkel kosting og spyling. Bergen Bydrift har lang erfaring med asfaltering av veier og gårdsplasser, ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring og pristilbud.

Gategodsarbeid

Gategodsarbeid er en viktig del av veivedlikeholdet.

Bergen Bydrift utfører og tilbyr fresing, heving, senking, reparasjon og utskifting av kumlokk for både vannverk, entreprenører og andre veieiere innenfor offentlig og privat sektor.

Kvalitet er nøkkelen for permanente reparasjoner og fremtidige slaghull eller ødelagte brøyteskjær.

Har du spørsmål vedrørende våre tjenester eller ønsker en uforpliktende prat?

Siste nyheter

Ny leder ser positivt på fremtiden for Bydrift

I sommer fikk Bydrift ny daglig leder. Med allsidig ledererfaring og kompetanse innen organisasjons- og forretningsutvikling, er Grete Lokøy godt rustet til å utvikle selskapet videre. Etter å ha blitt kjent med organisasjonen og de ansatte ser hun lyst på fremtiden for Bydrift. En utrolig spennende arbeidsplass med flinke folk. Her er det mange muligheter, ...

Bydrift ISO sertifisert

Bydrift er stolt over ny sertifisering innen kvalitet og miljø: NS-EN ISO 9001:2015. NS-EN ISO 14001:2015. Vi jobber med forbedring og utvikling.

Bergen Bydrift er en stolt sponsor av Bergen City Marathon

Bergen City Marathon er Norges største løp med over ti tusen deltagere. Bergen Bydrift er en stolt sponsor av Bergen City Marathon, hvor vi hjelper med logistikk på skilting, asfaltering og sperremateriell og annet i forkant av løpet og hjelper til med renhold i etterkant.