Miljø

Bergen Bydrift skal gjennomføre prosjektene etter de retningslinjer som er gitt for det ytre miljø av oppdragsgiver samt lover og forskrifter. Bergen Bydrift vil også påse at underleverandører er informert om og følger myndighetenes og oppdragsgivers krav til beskyttelse av miljøet. Ved gjennomføringen skal Bergen Bydrift planlegge, styre, og ta alle rimelige forholdsregler for å oppnå og bevise en sunn miljøprestasjon. Det vil bli arbeidet for å forhindre at forurensning oppstår eller øker, begrense forurensning som alt har funnet sted, og hindre eller minimere enhver annen uønsket påvirkning på miljøet.

Bydrift har de siste årene skiftet ut 90 % av bil og maskin park med miljø vennlige Euro 6 kjøretøy ,og der det teknologien tillater det bruker Bydrift fossilfritt brennstoff. 

Bydrift er innovativ på miljø ,og har som plan å skifte ut alt utstyr med fossilt brennstoff med andre løsninger. I noen tilfeller venter vi på teknologien og i andre tilfeller er den allerede på markedet.

22.03.19 ble Bydrift Miljøfyrtårn-sertifisert.