Fremtidens fagfolk og spesialister

Bydrift har gjennom sin lange historie tatt på seg samfunns oppdraget og ansvaret med å gi ungdom fra videregående skoler med yrkesfag mulighet for å ta læretiden og fagbrevet sitt i Bydrift.

Motivasjonen er ikke krav fra myndighetene selv om det hilses velkommen. Bydrift tilbyr læreplasser med den hensikt å rekruttere og bygge opp egne fagfolk som skal representere fremtidens Bydrift.

Bydrift er i dag godkjent opplæringsbedrift innenfor følgende fag:

  • Vei og anleggsteknikk
  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Smedfaget
  • Anleggsgartnerfaget

Bergen Bydrift AS har sammen med flere anleggsgartnerfirma inngått en samfunnskontrakt med Stend Videregående skole. Samfunnskontrakten skal bidra til langsiktig forutsigbar tilgang på kvalifisert arbeidskraft innenfor anleggsgartnerfaget i Hordaland og spesielt Bergen, fra videregående nivå.

Kontrakten er gjensidig forpliktende for partene og skal bidra til synlige resultater gjennom konstruktivt engasjement og samarbeid, der partenes kompetanse og gjensidige erfaringsutveksling er sentralt.

Se lenke til kontrakt:

Samfunnskontrakt – Stend Videregående skole_