Målsetting

Vernetjenesten i Bydrift AS har som mål å arbeide for å styrke bevisstheten rundt de ansattes sikkerhet, helse og velferd. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner i HMS- arbeidet for ansatte og ledelse, i samarbeid  med Bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte og verneombud.