I utvikling med Bydrift

I Bergen Bydrift fokuserer vi på gode relasjoner. Vi spiller på lag, støtter hverandre og respekterer hverandre og omgivelsene. Gjennom mange år har vi opparbeidet verdifull erfaring, og har dyktige og hengivne medarbeidere med spisskompetanse på sine fagfelt. Flere generasjoners erfaring, samhold, engasjement  og oppfinnsomhet har gitt oss verdifull kompetanse. En kompetanse vi tar med oss inn i framtiden