Oppdragsgiver: Bergen Kommune- Grønn Etat

Utgangspunktet for rehabiliteringsprosjektet var at Bergen kommune, sammen med Byantikvaren, Riksantikvaren og Bergen Sjøfartsmuseum, ønsket å gjenskape Ballastbryggen slik at den kan formidle historien om Ballasthandelen til nye generasjoner, og at bryggen kan bevares for fremtiden. I tillegg har det vært et ønske for Bergen kommune å skape bedre tilgjengelighet til sjøen i bynære områder.

Bryggen avsluttes mot syd og syd-vest med en trapp ned til sjøen. Mot øst er det montert en fenderforebygning av tre. På bryggen er det montert en ’’svevende’’ promenade av gitterrister. Her er det plassert 4 solide benker av eik. For å få adkomst til bryggen er det laget en ’’svevende ’’ rampe fra det tidligere Tåkelurhuset og ned til promenaden. Ballastbryggen er Bergens siste gjenværende ballastkai. Her ble det losset og lastet ballast i seilskipene som anløp og avgikk fra Bergen. Ballast, som gjerne var jord, sand og håndterbar stein, var nødvendig for skipenes stabilitet. Kaien ble benyttet av ballasthandler Hans Olsen (1825 – 1897). Steinkaien, som sannsynligvis ble bygget i 1850 -70 årene, ble anlagt rundt et bolverkfundament fra rundt 1810. Steinkaien besto av båndet grå og rødlig gneis fra Florvåg-området på Askøy.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  • Anleggsleder: John Stolt Nielsen
  • Kontraktsform: Entreprisekontrakt NS 8406
  • Byggetid: 1. mai 2013
Test vg nettsted