Solid organisk vekst og betydelig resultatforbedring for Vestlandsentreprenøren

Vestlandsentreprenøren har siden 2012 gått fra en omsetning i underkant av 200 MNOK til 1,250 MNOK i 2017 og leverte i 2017 sitt beste resultat. Konsernet har derved etablert seg som en betydelig virksomhet innen drift-, vedlikehold og anlegg i Norge. Veksten har vært betydelig i alle konsernets virksomhetsområder.

20180531 pressemelding Vestlandsentreprenøren 2017 konsern resultat_m bilde