Bergen Bydrift alle tjenester innenfor vedlikehold og rehablilitering av vann- og avløpsinfrastruktur

 • Gravearbeid
 • Rørlegging
 • Nedsetting av kummer
 • Utskifting av bekkalokk
 • Reparasjon av brudd og skader
 • Vedlikehold av rørledninger
 • Slamsuging
 • Rens av bekkeinntak
 • Tømming av septiktanker
 • Tømming av sandfang
 • Døgnbemannet vakttelefon

Kontaktskjema

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.