Bergen Bydrift tilbyr en rekke  kommunaltekniske  tjenester . Vi vedlikeholder og bygger veier. Vi rydder og holder offentlige rom rene, utformer parkanlegg, legger stein og utfører oppgaver relatert til vann og avløp.

Bergen Bydrift leverer kompetente og punktlige tjenester til offentlige og private kunder.