Karriere

Når du vokser som menneske utvikles Bergen Bydrift som selskap.

I Bergen Bydrift har du mange muligheter til å lære, utvikle deg og vokse internt i selskapet. Vi skaper tillit ved å ta ansvar, både for hverandre og våre kunder. Våre medarbeidere og deres kompetanse er vår nøkkel til suksess.

Ansatte skal ha mulighet til å realisere seg selv

Hver enkelt ansatt skal ha mulighet til å realisere seg som en fremtidig nøkkelperson i selskapet. Vi forventer at våre medarbeidere utvikler seg og tar utfordringer. Det er hverdagen som er den viktigste arenaen for utvikling. Ingen dager er like, og man må løse utfordringer som man møter på veien med å ta ansvar, dette gir erfaring og kunnskap som ikke kan erstattes, men som kan suppleres. Det er slik vi skaper kundeverdi og blir bedre som selskap. Derfor legger vi til rette for kontinuerlig utvikling.

I Bergen Bydrift vil du ha mange kompetente kollegaer, godt arbeidsmiljø og du har alltid noen å spørre om råd. Vi er gode alene, men aller best sammen og oppnår våre beste prestasjoner når vi spiller på lag og jobber kontinuerlig med kompetanseheving.

Noen av mulighetene du har gjennom Bergen Bydrift:

  • Fagkurs/skolering – tilleggsutdanninger
  • Individuell oppdatering av sertifikater
  • HMS kurs for ledere og ansatte
  • Fra spesialarbeider til fagarbeider
  • Fra fagarbeider til å bli leder
  • Leder utvikling
  • Coaching
  • Kurs og skolering i Norsk Standard sine beskrivelser
  • Miljø håndtering

Selskapet følger opp hver enkelt ansatt med lovpålagte kurs og oppdateringer, i tillegg til at vi motiverer ansatte til å ta videreutdanning og tilleggskompetanse som er verdifullt for selskapet og den ansatte, som ett ledd i karriereutviklingen.