Kvalitet og Miljø

Vår Kvalitet – Ditt Nærmiljø

Bergen Bydrift er en kvalitetsleverandør av utemiljø, vedlikehold av vei, vann, avløp og grøntanlegg. Vårt budskap skal underbygges ved holdning, adferd og kontinuerlig forbedring.

Vi skal overholde lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet. Det inkluderer helse, arbeidsmiljø, påvirkning av ytre miljø og sikkerhet. Ved å velge miljøvennlige alternativer skal vi aktivt begrense vårt miljøavtrykk.

Vi skal fremme forståelse av kunders behov, og en kultur for å tilfredsstille kundens og andre interesseparters forventninger og krav.

Dette er vår politikk for Kvalitet, HMS og Bærekraft

Miljøtiltak

Gjennom vår miljøplan og våre miljømål har vi til enhver tid fokusområder som vi jobber med. Mange tiltak er iverksatt og gjennomførte, men noen av tiltakene er av større omgang og krever med utredning før de kan gjennomføres.

Bergen Bydrift har de siste årene skiftet ut 90 % av bil- og maskinpark med miljøvennlige euro 6-kjøretøy og der teknologien tillater det, bruker vi fossilfritt drivstoff. Vi har per mars 2021 ingen bensin-drevne kjøretøy i vår maskinpark. Vårt mål er å skifte ut alt utstyr med fossilt brennstoff med andre løsninger. I noen tilfeller venter vi på teknologien og i andre tilfeller er den allerede på markedet.

Bergen Bydrifts målsetning er å hele tiden etterstrebe og kontinuerlig jobbe med forbedringer og bidra til bærekraftig utvikling.

Se Bergen Bydrifts Klima- og miljørapport for 2021 her:

https://bydrift.no/wp-content/uploads/Utskriftsvennlig-statistikk-Bergen-Bydrift-Miljofyrtarn.pdf

 

I 2019 ble Bydrift Miljøfyrtårn-sertifisert.

I 2020 startet vi opp med klimaregnskap.

I 2021 ble Bydrift ISO-sertifisert.

Har du spørsmål vedrørende våre tjenester eller ønsker en uforpliktende prat?

Siste nyheter

Ny leder ser positivt på fremtiden for Bydrift

I sommer fikk Bydrift ny daglig leder. Med allsidig ledererfaring og kompetanse innen organisasjons- og forretningsutvikling, er Grete Lokøy godt rustet til å utvikle selskapet videre. Etter å ha blitt kjent med organisasjonen og de ansatte ser hun lyst på fremtiden for Bydrift. En utrolig spennende arbeidsplass med flinke folk. Her er det mange muligheter, ...

Bydrift ISO sertifisert

Bydrift er stolt over ny sertifisering innen kvalitet og miljø: NS-EN ISO 9001:2015. NS-EN ISO 14001:2015. Vi jobber med forbedring og utvikling.

Bergen Bydrift er en stolt sponsor av Bergen City Marathon

Bergen City Marathon er Norges største løp med over ti tusen deltagere. Bergen Bydrift er en stolt sponsor av Bergen City Marathon, hvor vi hjelper med logistikk på skilting, asfaltering og sperremateriell og annet i forkant av løpet og hjelper til med renhold i etterkant.