Kvalitet og Miljø

Vår Kvalitet – Ditt Nærmiljø

Bergen Bydrift er en kvalitetsleverandør av utemiljø, vedlikehold av vei, vann, avløp og grøntanlegg. Vårt budskap skal underbygges ved holdning, adferd og kontinuerlig forbedring.

Vi skal overholde lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet. Det inkluderer helse, arbeidsmiljø, påvirkning av ytre miljø og sikkerhet. Ved å velge miljøvennlige alternativer skal vi aktivt begrense vårt miljøavtrykk.

Vi skal fremme forståelse av kunders behov, og en kultur for å tilfredsstille kundens og andre interesseparters forventninger og krav.

Dette er vår politikk for Kvalitet, HMS og Bærekraft

Miljøtiltak

Gjennom vår miljøplan og våre miljømål har vi til enhver tid fokusområder som vi jobber med. Mange tiltak er iverksatt og gjennomførte, men noen av tiltakene er av større omgang og krever med utredning før de kan gjennomføres.

Bergen Bydrift har de siste årene skiftet ut 90 % av bil- og maskinpark med miljøvennlige euro 6-kjøretøy og der teknologien tillater det, bruker vi fossilfritt drivstoff. Vi har per mars 2021 ingen bensin-drevne kjøretøy i vår maskinpark. Vårt mål er å skifte ut alt utstyr med fossilt brennstoff med andre løsninger. I noen tilfeller venter vi på teknologien og i andre tilfeller er den allerede på markedet.

I 2021 får vi levert en kompost-container som vil omdanne alt passende grøntavfall og matavfall fra vårt drift til jord. Jorden vil så bli brukt i grøntanlegg i våre prosjekter. På denne måten unngår vi unødvendig transport av masser til deponi, og vi får gjenbruk av massene på en miljøvennlig måte. Vi sørger selvsagt for at grøntavfall som må destrueres for å hindre spredning av fremmede arter ikke havner i komposten.

Bergen Bydrifts målsetning er å hele tiden etterstrebe og kontinuerlig jobbe med forbedringer og bidra til bærekraftig utvikling.

 

I 2019 ble Bydrift Miljøfyrtårn-sertifisert.

I 2020 startet vi opp med klimaregnskap.

Har du spørsmål vedrørende våre tjenester eller ønsker en uforpliktende prat?

Siste nyheter

Bergen Bydrift er en stolt sponsor av Bergen City Marathon

Bergen City Marathon er Norges største løp med over ti tusen deltagere. Bergen Bydrift er en stolt sponsor av Bergen City Marathon, hvor vi hjelper med logistikk på skilting, asfaltering og sperremateriell og annet i forkant av løpet og hjelper til med renhold i etterkant.

Bydrift er sertifisert som Miljøfyrtårn

Som følge av at Bergen Bydrift 21.03.19 ble sertifisert som Miljøfyrtårn, plikter vi å gjøre både kunder, ansatte og samarbeidspartnere oppmerksom på sertifiseringen i systemet innen miljøledelse – Miljøfyrtårn.

Norges Vel Medalje til brosteinlegger Arvid Fjæren

Brosteinlegger og multikunstner Arvid Fjæren, fikk i går utdelt Norges Vel medalje for 50 års tjeneste i Bergen Bydrift. Utdelingen foregikk under middag arrangert av Fagakademiet, i forbindelse med Brosteinsseminaret 2018.