Kvalitet og Miljø

Vår Kvalitets- og miljøpolicy

Bergen Bydrift AS ønsker å være en ledende og foretrukket aktør innen våre fagområder; vedlikehold av vei, vann, avløp og grøntanlegg. Ved å levere tjenester av høy kvalitet bidrar vi til et godt bymiljø for alle, både for nåtiden og fremtiden. Vi ser konsekvensene og sammenhengene av vårt arbeids påvirkning på natur og miljø, i tillegg til at vi aktivt jobber for å minimere miljøbelastningene knyttet til egen virksomhet.

Bydrift skal vedlikeholde styringssystemer som samsvarer med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Bergen Bydrift skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom gode miljøvalg og miljøvennlige alternativer for en bedre hverdag for våre ansatte, men også for våre oppdragsgivere. Vi er opptatt av at vår utførelse og valg skal vise omtanke for samfunnets sårbarhet og vi bruker vår kompetanse innenfor miljø, sikkerhet, risiko og beredskap i både planleggings- og utførelsesfasen, så vel som i drift av egen virksomheten.

Fokus på kvalitet og miljø er et ledelsesansvar, og hver leder har ansvar for kvalitet og miljøhensyn i sin enhet eller sitt prosjekt. Daglig leder har det overordnede ansvar for kvalitet og miljø i Bergen Bydrift. Alle ansatte skal få nødvendig opplæring og oppfølging for å kunne bruke vårt styringssystem og bidra til at vi når våre kvalitets- og miljømål.

I Bydrift jobber vi kontinuerlig for forbedring av styringssystemet, og kvaliteten på våre tjenester. Videre etterstreber vi å kontinuerlig bidra til bærekraftig utvikling og forbedring av miljøvennlige løsninger innen vårt fagfelt. Dette ser vi som en del av vårt samfunnsansvar. Vi ønsker å overgå kundens forventninger til kvalitet, krav satt i våre samsvarsforpliktelser, samt forventninger fra andre interesseparter der det er relevant.

Bergen Bydrift AS er en arbeidsplass i konstant endring og utvikling. Utfordringene er mange og arbeidsoppgavene varierte i et faglig utfordrende miljø. Vi fokuserer på kompetanse og legger til rette for individuell utvikling gjennom arbeidsoppgaver eller kurs.

Bergen Bydrift har gjennom sin lange historie tatt på seg samfunnsoppdraget og -ansvaret med å gi ungdom fra videregående skoler med yrkesfag muligheten til å ta læretiden og fagbrevet sitt i Bydrift. Slik sikrer vi at vi opprettholder høy faglig kompetanse og kvalitet også i fremtiden.

Alt arbeid skal baseres på våre verdier: bærekraft, endringsvilje, samarbeid, engasjement og ansvar. Slik jobber vi mot vår visjon: å være en lagspiller for miljøet.

Miljøtiltak

Gjennom vår miljøplan og våre miljømål har vi til enhver tid fokusområder som vi jobber med. Mange tiltak er iverksatt og gjennomførte, men noen av tiltakene er av større omgang og krever med utredning før de kan gjennomføres.

Bergen Bydrift har de siste årene skiftet ut 90 % av bil- og maskinpark med miljøvennlige euro 6-kjøretøy og der teknologien tillater det, bruker vi fossilfritt drivstoff. Vi har per mars 2021 ingen bensin-drevne kjøretøy i vår maskinpark. Vårt mål er å skifte ut alt utstyr med fossilt brennstoff med andre løsninger. I noen tilfeller venter vi på teknologien og i andre tilfeller er den allerede på markedet.

I 2021 får vi levert en kompost-container som vil omdanne alt passende grøntavfall og matavfall fra vårt drift til jord. Jorden vil så bli brukt i grøntanlegg i våre prosjekter. På denne måten unngår vi unødvendig transport av masser til deponi, og vi får gjenbruk av massene på en miljøvennlig måte. Vi sørger selvsagt for at grøntavfall som må destrueres for å hindre spredning av fremmede arter ikke havner i komposten.

Bergen Bydrifts målsetning er å hele tiden etterstrebe og kontinuerlig jobbe med forbedringer og bidra til bærekraftig utvikling.

 

I 2019 ble Bydrift Miljøfyrtårn-sertifisert.

I 2020 startet vi opp med klimaregnskap.

Har du spørsmål vedrørende våre tjenester eller ønsker en uforpliktende prat?

Siste nyheter

Bergen Bydrift er en stolt sponsor av Bergen City Marathon

Bergen City Marathon er Norges største løp med over ti tusen deltagere. Bergen Bydrift er en stolt sponsor av Bergen City Marathon, hvor vi hjelper med logistikk på skilting, asfaltering og sperremateriell og annet i forkant av løpet og hjelper til med renhold i etterkant.

Bydrift er sertifisert som Miljøfyrtårn

Som følge av at Bergen Bydrift 21.03.19 ble sertifisert som Miljøfyrtårn, plikter vi å gjøre både kunder, ansatte og samarbeidspartnere oppmerksom på sertifiseringen i systemet innen miljøledelse – Miljøfyrtårn.

Norges Vel Medalje til brosteinlegger Arvid Fjæren

Brosteinlegger og multikunstner Arvid Fjæren, fikk i går utdelt Norges Vel medalje for 50 års tjeneste i Bergen Bydrift. Utdelingen foregikk under middag arrangert av Fagakademiet, i forbindelse med Brosteinsseminaret 2018.