Historien vår

Alt startet med vei og vann. Fra tidlig 1700 tall på brosteinsarbeid til 1855 med etablering av vannverket i Bergen.

Nyere historie

Fra kommunesammenslåingen i 1972 ble de tekniske etatene i Bergen og de sammenslåtte kommunene slått sammen til Anleggseksjonen i Bergen kommune, og var knyttet til Kommunal avdeling Teknisk Utbygging KTU. Tidlig på 1990-tallet ble mye av produksjonen fra både Vann- og avløpsetaten, vegetaten og teknisk produksjon samlet i Seksjon for Tekniske Tjenester STT. Etter mange års omorganisering med bestiller-utførermodellen med parkdrift inn og ut av Bydrift – samtidig som deler av drift og vedlikehold av vann og avløp ble overført til Bergen Vann KF – ble konturene av dagens Bydrift klare.

I 2004 ble Bergen Bydrift KF etablert som et kommunalt foretak som i 2009 ble omdannet til et kommunalt aksjeselskap. I 2014 ble selskapet solgt i til KB-gruppen i sin helhet og i 2015 kjøpte Tertnes Holding seg inn med 34% av aksjene. Nye eiere har vært et friskt pust for selskapet. Nye rammebetingelser er delt ut, og det er satset hardt på den kompetansen og gjennomføringsevnen som allerede var i selskapet. Bydrift har i denne tiden økt sin omsetning, og har i dag også kontrakter med andre kommuner og statlige kunder som eksempelvis Bane Nor, Forsvarsbygg og Statsbygg. Bydrift har også kontrakter med både næringslivskunder og privatkunder.

Tidslinje


1707- 1855: Det ble opprettet en stilling som broleggingsinspektør som skulle anordne og undervise brolæggerne. Før dette fantes det en rudimentær teknisk administrasjon. Broleggerinspektøren var da en statlig embetsmann. Stillingen ble overtatt av stadsingeniøren i 1855.

1835: Gatenettet ble overtatt av kommunen.

1838: De første planene for etablering av vannverket ble lansert.

1848-1849: Kolera og pest i Bergen med over 600 dødsfall og til sammen 1 100 smittede satte fart på pestbekjempelse, og var en av flere årsaker til at planene om rent vann ble akselerert. Ordfører Hans Holmboe (1845-50) har fått mye av æren for at Vannverket i Bergen ble etablert.

1855: Bergen fikk det første moderne vannverket i Norge. Det revolusjonerte brannvesenet, og mange av byens dårlige brønner som var gjenstand for mye sykdom kunne sakte men sikkert kobles ut. Da vannverket sto ferdig, ble det opprettet en ny stilling som inspektør for vannbrolegning og veier som ble besatt av Daniel Hansen som satt i stillingen til 1894.

1860-70: Etablering av gassverket. I drift frem til 1982.

1863: Brannkorpset startet med de første fastlønnede (18 ansatte). Daniel Hansen ble også branndirektør.

1870: De første moderne kloakkledningene ble lagt, og starten på kommunal renovasjon ble etablert hvor både boss og dokagger/ latriner ble håndtert av renovasjonen. I 2018 er det fortsatt 2 latriner igjen i Bergen som Bydrift, etter avtale med Vann og Avløpsetaten, tømmer 2 ganger i måneden.

1899: De første kommunalt ansatte produksjonsarbeiderne ble ansatt fast etter tidligere å ha vært innleid på kontraktsbasis.

1905: Veivesenets arbeiderforening ble etablert i Bergen.

1909: Vann og kloakkvesenet fikk status som selvstendig virksomhetsområde.

1922: Vannverkets arbeiderforening ble etablert.