HMS

Vernetjenesten i Bydrift AS har som mål å arbeide for å styrke bevisstheten rundt de ansattes sikkerhet, helse og velferd. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner i HMS-arbeidet for ansatte og ledelse i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte og verneombud.