Om Bergen Bydrift AS

Bergen Bydrift har røtter helt tilbake til 1855. I over hundre år har vi stått for vedlikehold av vei, vann og avløp og bidratt til et godt bymiljø for alle.

Bergen Bydrift AS inngår i drifts- og vedlikeholdskonsernet Presis Infra AS. Eivind Iden er konserndirektør i Presis Infra AS.

Organiseringen er gjort for å fokusere på forbedring, synergier og effektivisering innen de ulike kjerneområdene, noe som vil øke konkurransekraften ytterligere og komme våre eksisterende og nye kunder til gode gjennom enda bedre kompetanse, levert kvalitet og HMS-resultater.

I Bergen Bydrift AS spisser vi vår kompetanse mot drift og vedlikehold av vei, vann, avløp og utemiljø.

Grete Lokøy er daglig leder for Bergen Bydrift AS.

Fremtidens fagfolk og spesialister

Bergen Bydrift har gjennom sin lange historie tatt på seg samfunnsoppdraget og -ansvaret med å gi ungdom fra videregående skoler med yrkesfag muligheten til å ta læretiden og fagbrevet sitt i Bydrift.

Motivasjonen er ikke krav fra myndighetene selv om det hilses velkommen. Bydrift tilbyr læreplasser med den hensikt å rekruttere og bygge opp egne fagfolk som skal representere fremtidens Bydrift.

Bydrift er i dag godkjent opplæringsbedrift innenfor følgende fag:

  • Vei- og anleggsteknikk
  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Smedfaget
  • Anleggsgartnerfaget

Bergen Bydrift AS har sammen med flere anleggsgartnerfirma inngått en samfunnskontrakt med Stend Videregående skole. Samfunnskontrakten skal bidra til langsiktig forutsigbar tilgang på kvalifisert arbeidskraft innenfor anleggsgartnerfaget i Hordaland og spesielt Bergen fra videregående nivå.

Kontrakten er gjensidig forpliktende for partene og skal bidra til synlige resultater gjennom konstruktivt engasjement og samarbeid, der partenes kompetanse og gjensidige erfaringsutveksling står sentralt.

Har du spørsmål vedrørende våre tjenester eller ønsker en uforpliktende prat?

Siste nyheter

Bergen Bydrift er en stolt sponsor av Bergen City Marathon

Bergen City Marathon er Norges største løp med over ti tusen deltagere. Bergen Bydrift er en stolt sponsor av Bergen City Marathon, hvor vi hjelper med logistikk på skilting, asfaltering og sperremateriell og annet i forkant av løpet og hjelper til med renhold i etterkant.

Bydrift er sertifisert som Miljøfyrtårn

Som følge av at Bergen Bydrift 21.03.19 ble sertifisert som Miljøfyrtårn, plikter vi å gjøre både kunder, ansatte og samarbeidspartnere oppmerksom på sertifiseringen i systemet innen miljøledelse – Miljøfyrtårn.

Norges Vel Medalje til brosteinlegger Arvid Fjæren

Brosteinlegger og multikunstner Arvid Fjæren, fikk i går utdelt Norges Vel medalje for 50 års tjeneste i Bergen Bydrift. Utdelingen foregikk under middag arrangert av Fagakademiet, i forbindelse med Brosteinsseminaret 2018.