Fakturaadresse og krav for levering av faktura til Bergen Bydrift AS – foretak 993876119

1) Fakturaforsendelse

Fakturaforsendelse via ordinær post:
Bergen Bydrift AS
Postboks 144
5843 Bergen

Leveringsadresse: Hardangerveien 129, 5226 Nesttun

Fakturaforsendelse via e-post
Fakturaer som sendes via e-post kan sendes til faktura@bydrift.no

2) Merking av faktura
Alle fakturaer skal være merket med bestillers id (6 bokstaver) eller fullt navn og prosjektreferanse.
NB! Vi går dermed vekk fra tidligere bruk av ressursnummer.

3) Fakturakvalitet
Fakturaene skal skannes og leses optisk, noe som medfører at fakturaene fortrinnsvis bør være skrevet ut i sort/hvitt format. Unngå stifter og binders. Håndskrevne fakturaer og fakturaer uten organisasjonsnummer vil bli avvist.

4) Elektronisk faktura (EHF)
Vi ønsker primært å motta faktura via EHF. Klienten er meldt inn i ELMA og kan
således motta EHF via vårt aksesspunkt Xledger.

For mer informasjon om EHF gå til følgende nettside:

http://anskaffelser.no/e-handel/faktura/slik-kommer-du-i-gang

Spørsmål om ovennevnte kan rettes til regnskapsansvarlig; Kirsti Mulvik, tlf. 479 44 001 eller
Silje Hanevik, tlf 415 14 168.